Piping en leidingwerk

Onze installaties kunnen zowel voor de voedingsindustrie als de chemiesector gebruikt worden.

Kunststof verdringt traditionele materialen zoals staal steeds vaker. Ook voor persluchtleidingen geldt deze constatering. De redenen daartoe zijn ook duidelijk aanwijsbaar. Kunststof is veel lichter en corrosiebestendig, hetgeen behoud van luchtkwaliteit garandeert. Vervuiling door loskomende roestdeeltjes zoals in metalen leidingen behoort met kunststof tot het verleden.